Technická komise

Technická komise je skupina členů ČFAI (držitelé 3. danu a vyšších) volící Technického komisaře a schvalující technické předpisy. Také známá jako VTS (Vyšší Technické Stupně).